Garanti Şartları

Bu belge ile KALİTEGAZ cihaz kullanma kılavuzunda yazılı olduğu şekilde kullanılması ve
KALİTEGAZ yetkili elemanları dışında başka şahıslara müdahale ettirilmemesi şartı ile üretim, işçilik
ve montaj kusurlarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 1 (BİR) YIL SÜRE İLE GARANTİ
EDİLMİŞTİR.
Verilen garanti, bu belgede ve kullanma kılavuzunda belirtilen müşteriye düşen vecibe
ve sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlüktedir.
Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların
saptanması tamamen firmamıza aittir.

Arızanın giderilmesi yetkili servis atölyeleri veya fabrika mahallidir.
Garanti kapsamı arızanın bildirilmesi ve ürünün bu mahallere teslim edilmesi ile başlar.
Ürünün servis mahalline gönderilmesi ve gerekli onarım veya bakım yapıldıktan sonra müşteriye
ulaştırılması sırasında oluşacak tüm posta, kargo vs. ücretler ile nakliye sırasında oluşabilecek
hasarlar müşteriye aittir.

KALİTEGAZ tarafından verilen bu garanti, cihazın normalin dışında kullanılmasından doğacak
arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır.

1-Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.

2- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve
arızalar.

3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraklama yapılmamış olması, hatalı elektrik tesisatı, ürün
etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve
arızalar.

4- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek hasar ve arızalar.

5-Tüketiciye tesliminden sonra ürüne müdahale etmek veya arızalı parça kullanmak, tahrip edici
sentetik kimyasal maddelere maruz kalma, kaza, ihmal ve ehliyetsiz kişilerce kullanım, ürünün dış
yüzeylerine gelebilecek hasarlar ve diğer kullanım hataları.

6-Kullanıma bağlı olarak yıpranmış parçalar ve yedek parça olarak da kullanılabilen parçalar garanti
kapsamına girmez.

7- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve
arızalar.
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı
satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir.
Garanti belgesi üzerinde orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti
geçersizdir.

Kalite Endüstriyel Mutfak Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti.